2.Etap OSB

SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.ETAP ÇALIŞMALARI

 

 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap proje çalışmaları devam etmektedir. Yer seçimi, Jeolojik - jeoteknik etüt çalışmaları ve hali hazır harita projeleri Bakanlıkça onaylanmıştır.

İlave-revizyon imar planları 22.03.2012 tarihinde Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Kamulaştırma için gerekli kamu yararı kararı 04.06.2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca alındı. 145 hektarlık ilave alanda 887.525 m2 sanayi parseli,(98 sanayi parseli) 74.923 m2 idari sosyal tesis,55.535 m2 teknik hizmet ve destek alanları, 68.881 m2 yeşil alan,

İlave-revizyon imar planları 07.01.2013 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.

2.Etap OSB'de kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır.Alt yapı yapım işi ihalesi yapılarak ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılarak alt yapı inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

Halihazırda 2.Etap OSB de arsa tahsisleri YAPILMAKTA olup 2018 yılı arsa m2 fiyatları 83-TL'dir.