HAKKIMIZDA

SALİHLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

 

            Salihli Organize Sanayi Bölgesi Salihli’ye 17 km uzaklıkta, Ankara E-96 karayoluna cepheli bir konumdadır. Salihli Organize Sanayi Bölgesi İzmir’e 112km, Manisa ya 88km, Balıkesir’e 139km, Uşak’a 104km, İzmir Limanına 112km, İzmir Adnan Menderes Hava Limanına 125km,Ege Serbest Bölgesine 130 km. uzaklıktadır. Antalya-İstanbul ve İzmir-Ankara yollarının kesiştiği kavşak noktasındadır.

            Salihli Organize Sanayi Bölgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile kurulmuş olup 4562 sayılı OSB Kanununa ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen esas ve usullere uygun olarak faaliyet göstermektedir.

            Salihli Organize Sanayi Bölgesi %50 Salihli Belediyesi, %25 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve  %25 Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile kurulmuştur. Ortaklardan kurulu Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölgenin işlemlerini yürütmektedir.

            Organize Sanayi Bölgesi temel görevi OSB bölgesi olarak ayrılan alanın plan, proje ve tüm alt yapı işlerini tamamlayarak yatırımcıya tahsis etmektir. Yatırımcı firmanın kuracağı tesisi ile ilgili yapı inşaat ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bölge Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

            Tesislerin elektrik ve su abonelikleri OSB tarafından temin edilmekte ve bedelleri OSB tarafından tahsil edilmektedir. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı bakım ve onarım işleri OSB tarafından yürütülmektedir.

            A) ALT YAPI İŞLERİ: Salihli OSB de 2002 yılında altyapı inşaatı başlamış yol, yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon, 2 bin metreküp hacimli su deposu, 100 metreküp hacimli terfi deposu, yol parke taş kaplama işleri 2005 yılı sonunda bitirilmiştir.

             B) ELEKTRİK İŞLERİ: 2004 yılında başlayan AG-OG elektrik dağıtım işleri 2004 yılı sonunda, Demirköprü Barajından 10.967.28 mt. 50MW güç kapasiteli bağımsız enerji nakil hattı 2005 yılı sonunda bitirilmiş ve yatırımcılara ucuz ve temiz enerji imkânı sunulmuştur.

 

            Kesin tahsis alanı tüm alanın %100’ünü oluşturmaktadır. Salihli OSB’de üretim yapan fabrikalar, ürünlerini başta AB ülkeleri, ABD, Avustralya, Mısır, Türk Cumhuriyetleri, Malezya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapmaktadır. OSB’de ihracat 180 milyon TL’ye, ithalat 30 milyon TL’ye  ulaşmıştır. 

            Organize Sanayi Bölgemizde gıda  ve gıda yan sanayi olarak faaliyet gösteren firmalarımız; konserve, gıda, alkol, süt ve süt ürünleri, evcil hayvan yemleri ve yem katkı maddeleri, yaş meyve-sebze işleme, kuru domates- biber, salamura zeytin, turşu, unlu kaplama malzemeleri, tahin helva gibi ürünlerin üretimi yapılmaktadır Tarım dışında faaliyet gösteren fabrikalarımızda ise bağlantı elemanları (vida, cıvata, somun), plastik ve ambalaj, hafif yapı elemanları, bebe gereçleri ve ortopedik gereçler imal edilmektedir.

            Salihli Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarda 1500 ile 3000 kişiye iş imkânı sağlanmaktadır.

 

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR VE YATIRIM FAALİYETLERİ

 

1-    2.Etap OSB Çalışmaları;

 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 2.Etap proje çalışmaları devam etmektedir. Yer seçimi, Jeolojik - jeoteknik etüt çalışmaları ve hali hazır harita projeleri Bakanlıkça onaylanmıştır.

İlave-revizyon imar planları 22.03.2012 tarihinde Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Kamulaştırma için gerekli kamu yararı kararı 04.06.2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca alındı. 145 hektarlık ilave alanda 887.525 m2 sanayi parseli,(99 sanayi parseli) 130.458 m2 idari sosyal tesis, teknik hizmet ve destek alanları, 68.881 m2 yeşil alan,368.160 m2 sağlık koruma bandı, yollar ve otoparklar  bulunmaktadır.

İlave-revizyon imar planları 07.01.2013 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.

Kamulaştırma çalışmaları tamamlanmış olup,  altyapı proje çalışmaları devam etmektedir. 2.Etap OSB kamulaştırmasına  Türkiye Halkbankası A.Ş. Salihli Şubesinden kredi kullanılmaktadır. Zemin araştırma raporu Karayolları tarafından onaylanmış olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onay için gönderilmiştir.

2017 yılında 2.Etap OSB’de arsa tahsislerine başlanmıştır.           

2) Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmaları;

2015 ve 2016 yılları arasında kapasite artışı ve revizyonu yapılan tesisimiz çevre ve doğaya duyarlı bir şekilde 8.000 m³/gün olarak faaliyetine devam etmektedir. Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ünitelerden oluşan tesisimizde atıksu deşarjı sırasında dezenfeksiyon işlemi de yapılmaktadır.

Tesisimizden deşarj edilen atıksuya, günlük ve 15 günde bir akredite laboratuvarlara yaptırılan analiz sonuçlarına göre; arıtılan atıksu değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ndeki sınır değerlerini sağlamaktadır.

Tesisimizde ortalama 5.000 m³/gün atıksu temizlenerek, akarsuların, nehirlerin kirlenmesi önlenmekte ve arıtılmış su bölgedeki tarım alanlarında kullanılarak ekonomiye ayrı bir katkı sağlanmaktadır. Salihli OSB olarak Gediz’e bir damla bile arıtılmamış atıksu deşarj etmeyerek daha temiz bir Gediz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz.

Tesisimizde sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılmakta ve doğaya daha temiz su deşarjı yapılması hedeflenmektedir.

İlave olarak Atıksu Arıtma Tesisimizin deşarj noktasına deşarj istasyonu yaptık. İstasyonda bulunan numune alma cihazı ile 7/24 atıksu kalitesi izlenmekte, debimetre ile sürekli deşarj edilen atıksu miktarı ölçülmektedir. Tesisimizde proses sonucu oluşan arıtma çamurları da lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme gideri de OSB’de bulunan firmalardan debi ve kirlilik yüküne göre karşılanmaktadır. Firmalarımızdan aylık düzenli olarak alınan 24 saatlik kompozit numuneler ile laboratuvarda analiz yapılmakta ve firmaların kirlilik yükü tespiti yapılmaktadır. Kirleten öder prensibi ile daha adil bir şekilde çalışmaktayız.

Atıksu Arıtma Tesisinin çıkış suyu değerlerinin Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartlarına uyması sebebi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında 'Atıksu Deşarj' konulu 'Çevre İzni Belgesi' verildi. Çevre İzni Belgesi 5 yıl süre ile geçerli olacak ve tesisimiz bu sürede 'Enerji Teşviki' alacaktır.

Tesisimizde 2016 yılında başlayan peyzaj çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı ve yapılan çalışmalar ile tesisimiz daha güzel bir görünüme sahip oldu. 

 

  3)    Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları;

 

       Organize Sanayi Bölgesi yönlendirme levhaları, O.S.B. çevresi tel koruma sistemi ve OSB girişini düzenleme çalışmaları, 24 saat görev yapan güvenlik birimi tamamlanmış olup, çevre düzenleme çalışmaları ve güvenlik sistemi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Atıksu arıtma tesisinin çevresine tel koruma sistemi tamamlanmıştır.

                4)    İş güvenliği ile ilgili kamera sistemi kurulmuş olup, tesiste iş güvenliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

5)    1.Etap OSB de Tır parkı alanında prefabrik büfe tamamlanmıştır. İhale ile 3 yıllık kiraya verilen büfe hizmete açılmıştır.

 

 

6)    Bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için TEİAŞ tarafından kurulması planlanan 154/34,5 kv indirici TM yapımı için OSB alanında yer verilmesi kararlaştırılmış olup kurulacak 154/34,5 kv indirici TM enerji ihtiyacı ile birlikte Salınım sorunu çözülecektir. Demirköprü Barajından gelen Enerji Nakil hattında ve OSB içinde ki trafo merkezlerinde bakım çalışmaları yapılmıştır.

7-    Doğalgaz Çalışmaları;

Doğalgaz için BOTAŞ’a ilk müracaat 2001 yılında yapıldı. Bunun ardından periyodik olarak başvurularımızı yenileyip, doğalgaz ihtiyacı ile ilgili gerekli bilgileri verdik.Tahmini doğalgaz tüketim projeksiyonunu sunduk. 2015 yılının Kasım ayında BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne giderek bölgemizin doğalgaz ihtiyacı ile ilgili raporu elden teslim ettik. 27.06.2016 tarih ve 2016/8990 sayılı Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında kalan Organize Sanayi Bölgelerine Doğal Gaz ulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 01.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu bu karara istinaden OSB’lerden istenilen evraklarımızı hazırlayarak Valilik aracığıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik.2019 yılında doğal gazın Organize Sanayi Bölgemize gelmesini bekliyoruz 

              2.Etap OSB’nin de faaliyete geçmesiyle birlikte Doğalgaz ihtiyacının daha da artacağı beklenmektedir.

.

BÖLGEDE GELİŞEN SEKTÖRLER;
- 32 Firma Gıda Ürünleri 
- 6 Firma Evcil Hayvan Yemi
- 3 Firma İçecek 
- 2 Firma Tekstil 
- 2 Firma Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
- 2 Firma Temel Eczacılık Ürünleri
- 4 Firma Kauçuk ve Plastik
- 4 Firma Metal Ürünleri
- 4 Firma Diğer sektörlerden oluşmaktadır.